Fortrydelsesret og returret

14 dages fortrydelsesret:
Når du handler på nettet og hos Balilampen.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.
På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

Vare som Parfume og skønhedsprodukter, fødevare, spil og anden software bortfalder din fortrydelsesret hvis folie/plombering brydes.
Med Code via email varer er der tale om at Balilampen.dk leverer en ydelse. I henhold til Købeloven bortfalder din fortrydelsesret på denne slags produkter, så snart ordren er gennemført og betalt, da leveringen finder sted kort efter. Balilampen kan således ikke yde nogen form for fortrydelses- eller returret på Code via email produkter, efter bestillingen er gennemført.
For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Returnering:
Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til vores lager:
Balilampen.dk
Egensevej 23, port 6
DK-2770 Kastrup
Danmark

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den.
Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.
VIGTIGT:
Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 8 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling.

Dokumentation for dit køb samt returformular.
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Derudover vil det lette ekspeditionen hvis du vedlægger et kontonummer for tilbage betalingen fra os.

Tilbagebetaling:
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.
Beløbet bliver overført til dit kontonummer som du skal opgive når pakken er afsendt til os.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi
* du reelt har taget varen i brug,
* den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den eller under fragt.
* du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
* du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.

Reklamation ( Hvis der er noget galt med varen )
Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal kontakte os indenfor “rimelig tid”.
Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for få dage efter fejlen blev opdaget.
Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til mail@balilampen.dk eller telefonisk på +45 28962909
Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Varen skal sendes til:
Balilampen.dk
Egensevej 23, port 6
DK-2770 Kastrup
Danmark

Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.
Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.
Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et gebyr, som beregnes pr. halve påbegyndte arbejdstime med en takst på kr. 69,- + moms.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse og underskrigt for modtagelsen. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Oplysning om klagemuligheder:
EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark hvor Balilampen.dk har hovedkontor. Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@balilampen.dk

Scroll to top
X